Program

PROGRAM SYMPOZJUM BAKTERIOFAGOWEGO – GDAŃSK, 8-10 WRZEŚNIA 2022 R.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk

CZWARTEK, 8 WRZEŚNIA 2022 R.

9:00 – 10:00 | Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 | Otwarcie Sympozjum

10:15 – 10:30 | Rob Lavigne – Prezydent International Society for Viruses of Microorganisms (on-line)

10:30 – 10:45 | Zuzanna Drulis-Kawa – Prezydent-Elekt Prezydent International Society for Viruses of Microorganisms

10:45 – 11:00 | Alicja Węgrzyn – Numery specjalne czasopism, poświęcone bakteriofagom

11:00 – 11:30 | Krystyna Dąbrowska – Przeciwciała specyficzne do bakteriofagów

11:30 – 12:00 | Zuzanna Drulis-Kawa – Fagowe depolimerazy polisacharydów -od struktury do funkcji

12:00 – 12:30 | Przerwa kawowa

12:30 – 13:00 | Robert Czajkowski – Bakteriofagi patogenów roślin na przykładzie wirusów infekujących bakterie pektynolityczne (Pectobacterium spp. i Dickeya spp.)

13:00 – 13:30 | Monika Radlińska – Undrgroud bacteriophages czyli co kryje kopalnia złota i arsenu w Złotym Stoku

13:30 – 14:00 | Piotr Tynecki – PhageAI – platforma bioinformatyczna do charakterystyki bakteriofagów

14:00 – 15:30 | Obiad

15:30 – 16:00 | Agata Jurczak-Kurek – Bakteriofagi izolowane ze środowiska wodnego i ich wszechstronny potencjał

16:00 – 16:30 | Bartłomiej Grygorcewicz – Ocena wpływu ekspozycji na wirujące pole elektromagnetyczne na bakteriofagi

16:30 – 17:00 | Maciej Żaczek – Działalność Ośrodka Terapii Fagowej w Polsce – historia, osiągnięcia, uznanie w kraju i za granicą

PIĄTEK, 9 WRZEŚNIA 2022 R.

9:00 – 9:30 | Jan Paczesny – Bakteriofagi dla nanotechnologii, nanotechnologia dla bakteriofagów

9:30 – 10:00 | Katarzyna Kosznik-Kwaśnicka – Ocena skuteczności eksperymentalnego koktajlu fagowego przeciwko Salmonella Typhimurium na modelach in vitro i in vivo

10:00 – 10:30 | Łukasz Grabowski – Czy bakteriofagi mogą być bezpieczną alternatywą dla antybiotyków w zwalczaniu infekcji bakteryjnych?

10:30 – 11:00 | Magdalena Podlacha – Analiza behawioralna i ocena odpowiedzi immunologicznej indukowanej podaniem bakteriofagów lub antybiotyków – badania na modelu mysim

11:00 – 11:30 | Przerwa kawowa

11:30 – 13:30 | Sesja posterowa

13:30 – 15:00 | Obiad

15:00 – 17:00 | Dyskusja nad powołaniem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wirusami Mikroorganizmów (Polish Society for Viruses of Microorganisms)

SOBOTA, 10 WRZEŚNIA 2022 R.

9:00 – 9:30 | Łukasz Kałuski – Fag ASZ22RN | narzędzie do bioinżynierii

9:30 – 10:00 | Ewa Jończyk-Matysiak – Charakterystyka nowo izolowanych fagów swoistych wobec patogenów należących do grupy ESKAPE

10:00 – 10:30 | Renata Urban-Chmiel – Możliwości wykorzystania eksperymentalnych preparatów fagowych w kontroli infekcji u bydła – badania własne

10:30 – 11:00 | Przerwa kawowa

11:00 – 11:30 | Grzegorz Węgrzyn – Technologia „phage display” – różne systemy i warianty, ich zastosowania i nowe wyzwania

11:30 – 12:00 | Zuzanna Kaźmierczak – Cyrkulacja bakteriofagów w modelu mysim

12:00 – 12:15 | Zakończenie Sympozjum i poczęstunek

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Prezentacje ustane przewidziane są na 25 min + 5 min dyskusji.

Prezentacje posterowe – postery prosimy umieścić na stelarzach w pierwszym dni konferencji. Sesja posterowa odbędzie się w drugim dniu konferencji.