Opis sympozjum

Serdecznie zapraszamy wszystkich polskich naukowców prowadzących badania na bakteriofagach do wzięcia udziału w Sympozjum.

Celem tego pierwszego spotkania jest wymiana doświadczeń, zapoznanie się z tematyką badawczą poszczególnych grup badawczych, prezentacja wyników oraz nawiązanie szeroko pojętej współpracy. Zakres tematyczny Sympozjum obejmuje wszystkie obszary badań nad bakteriofagami.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Sympozjum zarówno doświadczonych naukowców jak i młodych badaczy, w tym studentów i doktorantów.

Do miłego zobaczenia w pięknym Gdańsku.